Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Tryb debugowania dla grafiki TensorFlow

Grafika Tensorflow w dużym stopniu opiera się na znormalizowanych tensorach L2, a także funkcjach trygonometrycznych, które oczekują, że ich dane wejściowe będą w pewnym zakresie. Podczas optymalizacji aktualizacja może sprawić, że zmienne te przyjmą wartości, które spowodują, że te funkcje zwrócą wartości Inf lub NaN . Aby uprościć debugowanie takich problemów, TensorFlow Graphics zapewnia flagę debugowania, która wstrzykuje asercje do wykresu w celu sprawdzenia właściwych zakresów i poprawności zwracanych wartości. Ponieważ może to spowolnić obliczenia, flaga debugowania jest domyślnie ustawiona na False .

Użytkownicy mogą ustawić flagę -tfg_debug aby uruchamiać swój kod w trybie debugowania. Flagę można również ustawić programowo, najpierw importując te dwa moduły:

from absl import flags
from tensorflow_graphics.util import tfg_flags

a następnie dodając następujący wiersz do kodu.

flags.FLAGS[tfg_flags.TFG_ADD_ASSERTS_TO_GRAPH].value = True