Java için TensorFlow'u yükleyin

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

TensorFlow, Python ile oluşturulan modelleri yüklemek ve bunları bir Java uygulaması içinde çalıştırmak için yararlı olan bir Java API'si sağlar.

Gecelik Libtensorflow Java paketleri

Libtensorflow JNI paketleri her gece oluşturulur ve desteklenen tüm platformlar için GCS'ye yüklenir. Libtensorflow-nightly GCS paketine yüklenirler ve işletim sistemi ve oluşturulma tarihine göre dizine eklenirler .

Desteklenen Platformlar

Java için TensorFlow aşağıdaki sistemlerde desteklenmektedir:

 • Ubuntu 16.04 veya üstü; 64 bit, x86
 • macOS 10.12.6 (Sierra) veya üzeri
 • Windows 7 veya üzeri; 64 bit, x86

TensorFlow'u Android'de kullanmak için bkz. TensorFlow Lite

Apache Maven ile TensorFlow

TensorFlow'u Apache Maven ile kullanmak için, bağımlılığı projenin pom.xml dosyasına ekleyin:

<dependency>
 <groupId>org.tensorflow</groupId>
 <artifactId>tensorflow</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>

GPU desteği

Sisteminizde GPU desteği varsa, projenin pom.xml dosyasına aşağıdaki TensorFlow bağımlılıklarını ekleyin:

<dependency>
 <groupId>org.tensorflow</groupId>
 <artifactId>libtensorflow</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.tensorflow</groupId>
 <artifactId>libtensorflow_jni_gpu</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>

Örnek program

Bu örnek, TensorFlow ile bir Apache Maven projesinin nasıl oluşturulacağını gösterir. İlk olarak, TensorFlow bağımlılığını projenin pom.xml dosyasına pom.xml :

<project>
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>org.myorg</groupId>
 <artifactId>hellotensorflow</artifactId>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <properties>
  <exec.mainClass>HelloTensorFlow</exec.mainClass>
  <!-- The sample code requires at least JDK 1.7. -->
  <!-- The maven compiler plugin defaults to a lower version -->
  <maven.compiler.source>1.7</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.7</maven.compiler.target>
 </properties>
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>org.tensorflow</groupId>
   <artifactId>tensorflow</artifactId>
   <version>1.14.0</version>
  </dependency>
 </dependencies>
</project>

Kaynak dosyayı oluşturun ( src/main/java/HelloTensorFlow.java ):

import org.tensorflow.Graph;
import org.tensorflow.Session;
import org.tensorflow.Tensor;
import org.tensorflow.TensorFlow;

public class HelloTensorFlow {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  try (Graph g = new Graph()) {
   final String value = "Hello from " + TensorFlow.version();

   // Construct the computation graph with a single operation, a constant
   // named "MyConst" with a value "value".
   try (Tensor t = Tensor.create(value.getBytes("UTF-8"))) {
    // The Java API doesn't yet include convenience functions for adding operations.
    g.opBuilder("Const", "MyConst").setAttr("dtype", t.dataType()).setAttr("value", t).build();
   }

   // Execute the "MyConst" operation in a Session.
   try (Session s = new Session(g);
     // Generally, there may be multiple output tensors,
     // all of them must be closed to prevent resource leaks.
     Tensor output = s.runner().fetch("MyConst").run().get(0)) {
    System.out.println(new String(output.bytesValue(), "UTF-8"));
   }
  }
 }
}

Derleyin ve çalıştırın:

mvn -q compile exec:java # Use -q to hide logging

Komutun çıktısı: Hello from version

JDK ile TensorFlow

TensorFlow, Java Native Interface (JNI) aracılığıyla JDK ile birlikte kullanılabilir.

İndir

 1. TensorFlow Jar Arşivini (JAR) indirin: libtensorflow.jar
 2. İşletim sisteminiz ve işlemci desteğiniz için Java Native Interface (JNI) dosyasını indirin ve ayıklayın:
JNI versiyonu URL
Linux
Yalnızca Linux CPU https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow_jni-cpu-linux-x86_64-2.4.0.tar.gz
Linux GPU desteği https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow_jni-gpu-linux-x86_64-2.4.0.tar.gz
Mac os işletim sistemi
yalnızca macOS CPU https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow_jni-cpu-darwin-x86_64-2.4.0.tar.gz
pencereler
Yalnızca Windows CPU https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow_jni-cpu-windows-x86_64-2.4.0.zip
Windows GPU desteği https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow_jni-gpu-windows-x86_64-2.4.0.zip

Derleme

Önceki örnekteki HelloTensorFlow.java dosyasını kullanarak HelloTensorFlow.java kullanan bir program derleyin. libtensorflow.jar classpath libtensorflow.jar için erişilebilir olduğundan emin olun:

javac -cp libtensorflow-2.4.0.jar HelloTensorFlow.java

Çalıştırmak

Bir TensorFlow Java programını yürütmek için, JVM'nin libtensorflow.jar ve çıkarılan JNI kitaplığına erişmesi gerekir.

Linux / macOS

java -cp libtensorflow-2.4.0.jar:. -Djava.library.path=./jni HelloTensorFlow

pencereler

java -cp libtensorflow-2.4.0.jar;. -Djava.library.path=jni HelloTensorFlow

Komutun çıktısı: Hello from version

Kaynaktan derleyin

TensorFlow açık kaynaktır. Kaynak koddan TensorFlow'un Java ve yerel kitaplıklarını oluşturma talimatlarını okuyun.