Modele TensorFlow.js

Przeglądaj wstępnie wyszkolone modele, aby dodać wizję komputerową, przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i inne typowe zadania uczenia maszynowego do aplikacji internetowych i opartych na przeglądarce.

Wizja

Analizuj funkcje na obrazach i filmach. Odblokuj nowe doświadczenia w czasie rzeczywistym w przeglądarce.

Klasyfikacja obrazu

Klasyfikuj obrazy za pomocą etykiet z bazy ImageNet (MobileNet).

Wykrywanie obiektów

Lokalizuj i identyfikuj wiele obiektów na jednym obrazie (Coco SSD).

Semantyczna segmentacja

Uruchom segmentację semantyczną w przeglądarce (DeepLab).

Ciało

Wykrywaj kluczowe punkty i pozy na twarzy, dłoniach i ciele za pomocą modeli z MediaPipe i nowszych wersji, zoptymalizowanych pod kątem JavaScript i Node.js.

Proste wykrywanie twarzy

Wykrywaj twarze na obrazach za pomocą architektury Single Shot Detector z niestandardowym koderem (Blazeface).

Wykrywanie punktów orientacyjnych twarzy

Przewiduj 486 trójwymiarowych punktów orientacyjnych twarzy, aby wywnioskować przybliżoną geometrię powierzchni ludzkich twarzy.

Wykrywanie pozycji

Ujednolicony interfejs API wykrywania pozy umożliwiający korzystanie z jednego z trzech modeli, które pomagają wykrywać nietypowe pozy i szybkie ruchy ciała w czasie rzeczywistym.

Segmentacja ciała

Segmentuj osoby i części ciała w czasie rzeczywistym.

Wykrywanie pozycji dłoni

Detektor dłoni i model śledzenia palców dłoni i szkieletu. Przewiduj 21 punktów kluczowych rozdań 3D na wykrytą rękę.

Ocena głębi portretu

Oszacuj mapę głębi dla pojedynczego obrazu portretowego człowieka.

Tekst

Włącz NLP w swojej aplikacji internetowej, korzystając z mocy BERT i innych architektur koderów Transformer.

Odpowiedzi na pytania w języku naturalnym

Odpowiadaj na pytania na podstawie treści danego fragmentu tekstu za pomocą BERT.

Wykrywanie toksyczności tekstu

Oceń postrzegany wpływ, jaki komentarz może mieć na rozmowę, od „Bardzo toksyczny” do „Bardzo zdrowy” (Toksyczność).

Uniwersalny koder zdań

Zakoduj tekst do osadzania dla zadań NLP, takich jak klasyfikacja nastrojów i podobieństwo tekstu (Universal Sentence Encoder).

Audio

Klasyfikuj dźwięk, aby wykrywać dźwięki i uruchamiać akcję w aplikacji internetowej.

Rozpoznawanie poleceń głosowych

Klasyfikuj 1-sekundowe fragmenty audio ze zbioru danych poleceń głosowych (polecenia mowy).

Ogólny

Znajdź więcej modeli TensorFlow.js, których można używać od razu po wyjęciu z pudełka.

Klasyfikator KNN

Narzędzie do tworzenia klasyfikatora przy użyciu algorytmu K-Nearest-Neighbors. Można go używać do uczenia się transferowego.