Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Modele

Poznaj wstępnie wyszkolone modele TensorFlow.js, które można wykorzystać w dowolnym projekcie po wyjęciu z pudełka.

Klasyfikacja obrazu

Klasyfikuj obrazy za pomocą etykiet z bazy danych ImageNet (MobileNet).

Wykrywanie obiektów

Zlokalizuj i zidentyfikuj wiele obiektów na jednym obrazie (Coco SSD).

Segmentacja ciała

Segmentuj osoby i części ciała w czasie rzeczywistym (BodyPix).

Ocena pozycji

Szacuj pozy ludzi w czasie rzeczywistym (PoseNet).

Wykrywanie toksyczności tekstu

Oceń postrzegany wpływ komentarza na rozmowę, od „Bardzo toksyczny” do „Bardzo zdrowy” (toksyczność).

Uniwersalny koder zdań

Zakoduj tekst w osadzeniach dla zadań NLP, takich jak klasyfikacja sentymentów i podobieństwo tekstowe (Universal Sentence Encoder).

Rozpoznawanie poleceń głosowych

Klasyfikuj 1-sekundowe fragmenty dźwiękowe ze zbioru danych poleceń głosowych (polecenia głosowe).

Klasyfikator KNN

Narzędzie do tworzenia klasyfikatorów przy użyciu algorytmu K-Nearest-Neighbors. Może być używany do transferu uczenia się.

Proste wykrywanie twarzy

Wykrywaj twarze na obrazach przy użyciu architektury Single Shot Detector z niestandardowym koderem (Blazeface).

Segmentacja semantyczna

Uruchom segmentację semantyczną w przeglądarce (DeepLab).

Wykrywanie punktów orientacyjnych twarzy

Przewiduj 486 trójwymiarowych punktów orientacyjnych twarzy, aby wywnioskować przybliżoną geometrię powierzchni ludzkich twarzy.

Wykrywanie pozycji dłoni

Detektor dłoni i model śledzenia palca szkieletu dłoni. Przewiduj 21 punktów klawiszy dłoni 3D na wykrytą rękę.

Odpowiadanie na pytania w języku naturalnym

Odpowiadaj na pytania na podstawie treści danego fragmentu tekstu za pomocą BERT.