Öğrenme ses tanıyıcısını aktarın

Bu öğreticide, TensorFlow.js kullanarak tarayıcıda eğiteceğiniz özel bir ses sınıflandırıcının nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Tarayıcıda bir kaydırıcıyı ses yaparak kontrol etmek için kullanacaksınız.

Kısa sesleri nispeten az eğitim verisi ile sınıflandıran bir model yapmak için transfer öğrenimini kullanacaksınız. Konuşma komutu tanıma için önceden eğitilmiş bir model kullanacaksınız. Kendi özel ses sınıflarınızı tanımak için bu modelin üzerine yeni bir model yetiştireceksiniz.

Bu eğitim bir codelab olarak sunulmaktadır. Codelab'ı açmak için bu bağlantıyı izleyin