Rekomendowanie filmów: wyszukiwanie ze strategią dystrybucji

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

W tym tutorialu, będziemy trenować ten sam model pobierania jak my w podstawowej pobierania tutorialu, ale ze strategią dystrybucji.

Mamy zamiar:

 1. Pobierz nasze dane i podziel je na zestaw treningowy i testowy.
 2. Skonfiguruj dwa wirtualne procesory graficzne i TensorFlow MirroredStrategy.
 3. Zaimplementuj model pobierania za pomocą MirroredStrategy.
 4. Dopasuj go do MirrorredStrategy i oceń.

Import

Najpierw usuńmy nasz import.

pip install -q tensorflow-recommenders
pip install -q --upgrade tensorflow-datasets
import os
import pprint
import tempfile

from typing import Dict, Text

import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_recommenders as tfrs

Przygotowanie zbioru danych

Przygotowujemy zbiór danych w dokładnie taki sam sposób, jak my w podstawowej pobierania tutoriala.

# Ratings data.
ratings = tfds.load("movielens/100k-ratings", split="train")
# Features of all the available movies.
movies = tfds.load("movielens/100k-movies", split="train")

for x in ratings.take(1).as_numpy_iterator():
 pprint.pprint(x)

for x in movies.take(1).as_numpy_iterator():
 pprint.pprint(x)

ratings = ratings.map(lambda x: {
  "movie_title": x["movie_title"],
  "user_id": x["user_id"],
})
movies = movies.map(lambda x: x["movie_title"])

tf.random.set_seed(42)
shuffled = ratings.shuffle(100_000, seed=42, reshuffle_each_iteration=False)

train = shuffled.take(80_000)
test = shuffled.skip(80_000).take(20_000)

movie_titles = movies.batch(1_000)
user_ids = ratings.batch(1_000_000).map(lambda x: x["user_id"])

unique_movie_titles = np.unique(np.concatenate(list(movie_titles)))
unique_user_ids = np.unique(np.concatenate(list(user_ids)))

unique_movie_titles[:10]
{'bucketized_user_age': 45.0,
 'movie_genres': array([7]),
 'movie_id': b'357',
 'movie_title': b"One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)",
 'raw_user_age': 46.0,
 'timestamp': 879024327,
 'user_gender': True,
 'user_id': b'138',
 'user_occupation_label': 4,
 'user_occupation_text': b'doctor',
 'user_rating': 4.0,
 'user_zip_code': b'53211'}
2021-10-14 11:16:44.748468: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
{'movie_genres': array([4]),
 'movie_id': b'1681',
 'movie_title': b'You So Crazy (1994)'}
2021-10-14 11:16:45.396856: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
array([b"'Til There Was You (1997)", b'1-900 (1994)',
    b'101 Dalmatians (1996)', b'12 Angry Men (1957)', b'187 (1997)',
    b'2 Days in the Valley (1996)',
    b'20,000 Leagues Under the Sea (1954)',
    b'2001: A Space Odyssey (1968)',
    b'3 Ninjas: High Noon At Mega Mountain (1998)',
    b'39 Steps, The (1935)'], dtype=object)

Skonfiguruj dwa wirtualne procesory graficzne

Jeśli nie dodałeś akceleratorów GPU do Colab, odłącz środowisko wykonawcze Colab i zrób to teraz. Potrzebujemy GPU do uruchomienia poniższego kodu:

gpus = tf.config.list_physical_devices("GPU")
if gpus:
 # Create 2 virtual GPUs with 1GB memory each
 try:
  tf.config.set_logical_device_configuration(
    gpus[0],
    [tf.config.LogicalDeviceConfiguration(memory_limit=1024),
     tf.config.LogicalDeviceConfiguration(memory_limit=1024)])
  logical_gpus = tf.config.list_logical_devices("GPU")
  print(len(gpus), "Physical GPU,", len(logical_gpus), "Logical GPUs")
 except RuntimeError as e:
  # Virtual devices must be set before GPUs have been initialized
  print(e)

strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
Virtual devices cannot be modified after being initialized
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)

Wdrażanie modelu

Wdrażamy user_model, movie_model, metryki i zadania w taki sam sposób jak my w podstawowej pobierania tutorialu, ale owinąć je w zakresie strategii dystrybucji:

embedding_dimension = 32

with strategy.scope():
 user_model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.StringLookup(
    vocabulary=unique_user_ids, mask_token=None),
  # We add an additional embedding to account for unknown tokens.
  tf.keras.layers.Embedding(len(unique_user_ids) + 1, embedding_dimension)
 ])

 movie_model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.StringLookup(
    vocabulary=unique_movie_titles, mask_token=None),
  tf.keras.layers.Embedding(len(unique_movie_titles) + 1, embedding_dimension)
 ])

 metrics = tfrs.metrics.FactorizedTopK(
  candidates=movies.batch(128).map(movie_model)
 )

 task = tfrs.tasks.Retrieval(
  metrics=metrics
 )
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

Teraz możemy to wszystko złożyć w model. To jest dokładnie taka sama jak w podstawowej pobierania tutoriala.

class MovielensModel(tfrs.Model):

 def __init__(self, user_model, movie_model):
  super().__init__()
  self.movie_model: tf.keras.Model = movie_model
  self.user_model: tf.keras.Model = user_model
  self.task: tf.keras.layers.Layer = task

 def compute_loss(self, features: Dict[Text, tf.Tensor], training=False) -> tf.Tensor:
  # We pick out the user features and pass them into the user model.
  user_embeddings = self.user_model(features["user_id"])
  # And pick out the movie features and pass them into the movie model,
  # getting embeddings back.
  positive_movie_embeddings = self.movie_model(features["movie_title"])

  # The task computes the loss and the metrics.
  return self.task(user_embeddings, positive_movie_embeddings)

Dopasowanie i ocena

Teraz tworzymy i kompilujemy model w zakresie strategii dystrybucji.

Zauważ, że używamy Adam optymalizator tutaj zamiast Adagrad jak w podstawowej pobierania tutorialu od Adagrad nie jest tu obsługiwane.

with strategy.scope():
 model = MovielensModel(user_model, movie_model)
 model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.1))

Następnie przetasuj, wsadowo i w pamięci podręcznej dane uczące i oceniające.

cached_train = train.shuffle(100_000).batch(8192).cache()
cached_test = test.batch(4096).cache()

Następnie wytrenuj model:

model.fit(cached_train, epochs=3)
2021-10-14 11:16:50.692190: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:461] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
Epoch 1/3
10/10 [==============================] - 8s 328ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 5.0000e-05 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 8.2500e-04 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0025 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.0220 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.0537 - loss: 70189.8047 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 70189.8047
Epoch 2/3
10/10 [==============================] - 3s 329ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 3.3750e-04 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 0.0113 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0251 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.1268 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.2325 - loss: 66736.4560 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 66736.4560
Epoch 3/3
10/10 [==============================] - 3s 332ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 0.0012 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 0.0198 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0417 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.1834 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.3138 - loss: 64871.2997 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 64871.2997
<keras.callbacks.History at 0x7fb74c479190>

Z dziennika treningowego widać, że TFRS korzysta z obu wirtualnych procesorów graficznych.

Na koniec możemy ocenić nasz model na zestawie testowym:

model.evaluate(cached_test, return_dict=True)
2021-10-14 11:17:05.371963: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:461] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
5/5 [==============================] - 4s 193ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 5.0000e-05 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 0.0013 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0043 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.0639 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.1531 - loss: 32404.8092 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 32404.8092
{'factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy': 4.999999873689376e-05,
 'factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy': 0.0013000000035390258,
 'factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy': 0.00430000014603138,
 'factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy': 0.06385000050067902,
 'factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy': 0.1530500054359436,
 'loss': 29363.98046875,
 'regularization_loss': 0,
 'total_loss': 29363.98046875}

Na tym kończy się pobieranie z samouczkiem dotyczącym strategii dystrybucji.