Oceń zagrożenia dla prywatności za pomocą Raportu o prywatności TensorFlow

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

W tym ćwiczeniu z kodowania nauczysz się prostego modelu klasyfikacji obrazów na zestawie danych CIFAR10, a następnie użyjesz „ataku z wnioskowaniem o członkostwie” przeciwko temu modelowi, aby ocenić, czy osoba atakująca jest w stanie „odgadnąć”, czy dana próbka była obecna w zestawie uczącym . Będziesz korzystać z Raportu o prywatności TF, aby zwizualizować wyniki z wielu modeli i punktów kontrolnych modeli.

Ustawiać

import numpy as np
from typing import Tuple
from scipy import special
from sklearn import metrics

import tensorflow as tf

import tensorflow_datasets as tfds

# Set verbosity.
tf.compat.v1.logging.set_verbosity(tf.compat.v1.logging.ERROR)
from sklearn.exceptions import ConvergenceWarning

import warnings
warnings.simplefilter(action="ignore", category=ConvergenceWarning)
warnings.simplefilter(action="ignore", category=FutureWarning)

Zainstaluj Prywatność TensorFlow.

pip install tensorflow_privacy
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack import membership_inference_attack as mia
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack.data_structures import AttackInputData
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack.data_structures import AttackResultsCollection
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack.data_structures import AttackType
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack.data_structures import PrivacyMetric
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack.data_structures import PrivacyReportMetadata
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack.data_structures import SlicingSpec
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack import privacy_report
import tensorflow_privacy

Wytrenuj dwa modele z metrykami prywatności

W tej sekcji trenuje parę keras.Model klasyfikatorów na CIFAR-10 zbiorze. Podczas procesu szkoleniowego zbiera metryki prywatności, które posłużą do generowania raportów w następnej sekcji.

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie kilku hiperparametrów:

dataset = 'cifar10'
num_classes = 10
activation = 'relu'
num_conv = 3

batch_size=50
epochs_per_report = 2
total_epochs = 50

lr = 0.001

Następnie załaduj zbiór danych. W tym kodzie nie ma nic specyficznego dla prywatności.

Loading the dataset.

Następnie zdefiniuj funkcję do budowania modeli.

Korzystając z tej funkcji, zbuduj dwa trójwarstwowe modele CNN.

Skonfigurować pierwszy użyć podstawowego optymalizator SGD, drugi używać różnie prywatną optymalizator ( tf_privacy.DPKerasAdamOptimizer ), dzięki czemu można porównać wyniki.

model_2layers = small_cnn(
  input_shape, num_classes, num_conv=2, activation=activation)
model_3layers = small_cnn(
  input_shape, num_classes, num_conv=3, activation=activation)

Zdefiniuj wywołanie zwrotne, aby zebrać dane dotyczące prywatności

Następny zdefiniować keras.callbacks.Callback do periorically przeprowadzić kilka ataków prywatności wobec modelu i rejestrowania wyników.

W Keras fit metoda wywoła on_epoch_end sposób po każdej epoki treningowej. n argument jest (0 oparte) Numer Epoką.

Można realizować tę procedurę pisząc pętlę, która wielokrotnie wywołuje Model.fit(..., epochs=epochs_per_report) i uruchamia kod ataku. Wywołanie zwrotne jest tutaj używane tylko dlatego, że wyraźnie oddziela logikę uczenia od logiki oceny prywatności.

class PrivacyMetrics(tf.keras.callbacks.Callback):
 def __init__(self, epochs_per_report, model_name):
  self.epochs_per_report = epochs_per_report
  self.model_name = model_name
  self.attack_results = []

 def on_epoch_end(self, epoch, logs=None):
  epoch = epoch+1

  if epoch % self.epochs_per_report != 0:
   return

  print(f'\nRunning privacy report for epoch: {epoch}\n')

  logits_train = self.model.predict(x_train, batch_size=batch_size)
  logits_test = self.model.predict(x_test, batch_size=batch_size)

  prob_train = special.softmax(logits_train, axis=1)
  prob_test = special.softmax(logits_test, axis=1)

  # Add metadata to generate a privacy report.
  privacy_report_metadata = PrivacyReportMetadata(
    # Show the validation accuracy on the plot
    # It's what you send to train_accuracy that gets plotted.
    accuracy_train=logs['val_accuracy'], 
    accuracy_test=logs['val_accuracy'],
    epoch_num=epoch,
    model_variant_label=self.model_name)

  attack_results = mia.run_attacks(
    AttackInputData(
      labels_train=y_train_indices[:, 0],
      labels_test=y_test_indices[:, 0],
      probs_train=prob_train,
      probs_test=prob_test),
    SlicingSpec(entire_dataset=True, by_class=True),
    attack_types=(AttackType.THRESHOLD_ATTACK,
           AttackType.LOGISTIC_REGRESSION),
    privacy_report_metadata=privacy_report_metadata)

  self.attack_results.append(attack_results)

Trenuj modelki

Następny blok kodu szkoli dwa modele. all_reports lista służy do zbierania wszystkich wyników ze wszystkich seriach treningowych modelu. Poszczególne raporty są oznaczone witht na model_name , więc nie ma zamieszania o który model wygenerowany Który raport.

all_reports = []
callback = PrivacyMetrics(epochs_per_report, "2 Layers")
history = model_2layers.fit(
   x_train,
   y_train,
   batch_size=batch_size,
   epochs=total_epochs,
   validation_data=(x_test, y_test),
   callbacks=[callback],
   shuffle=True)

all_reports.extend(callback.attack_results)
Epoch 1/50
1000/1000 [==============================] - 13s 4ms/step - loss: 1.5146 - accuracy: 0.4573 - val_loss: 1.2374 - val_accuracy: 0.5660
Epoch 2/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.1933 - accuracy: 0.5811 - val_loss: 1.1873 - val_accuracy: 0.5851

Running privacy report for epoch: 2

Epoch 3/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.0694 - accuracy: 0.6246 - val_loss: 1.0526 - val_accuracy: 0.6310
Epoch 4/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.9911 - accuracy: 0.6548 - val_loss: 0.9906 - val_accuracy: 0.6549

Running privacy report for epoch: 4

Epoch 5/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.9348 - accuracy: 0.6743 - val_loss: 0.9712 - val_accuracy: 0.6617
Epoch 6/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8881 - accuracy: 0.6912 - val_loss: 0.9595 - val_accuracy: 0.6671

Running privacy report for epoch: 6

Epoch 7/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8495 - accuracy: 0.7024 - val_loss: 0.9574 - val_accuracy: 0.6684
Epoch 8/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8147 - accuracy: 0.7161 - val_loss: 0.9397 - val_accuracy: 0.6740

Running privacy report for epoch: 8

Epoch 9/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7820 - accuracy: 0.7263 - val_loss: 0.9325 - val_accuracy: 0.6837
Epoch 10/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7533 - accuracy: 0.7362 - val_loss: 0.9431 - val_accuracy: 0.6843

Running privacy report for epoch: 10

Epoch 11/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7169 - accuracy: 0.7477 - val_loss: 0.9310 - val_accuracy: 0.6795
Epoch 12/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6892 - accuracy: 0.7569 - val_loss: 0.9043 - val_accuracy: 0.6975

Running privacy report for epoch: 12

Epoch 13/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6677 - accuracy: 0.7663 - val_loss: 0.9401 - val_accuracy: 0.6796
Epoch 14/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6401 - accuracy: 0.7741 - val_loss: 0.9464 - val_accuracy: 0.6880

Running privacy report for epoch: 14

Epoch 15/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6177 - accuracy: 0.7821 - val_loss: 0.9359 - val_accuracy: 0.6930
Epoch 16/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5978 - accuracy: 0.7913 - val_loss: 0.9634 - val_accuracy: 0.6896

Running privacy report for epoch: 16

Epoch 17/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5745 - accuracy: 0.7973 - val_loss: 0.9941 - val_accuracy: 0.6932
Epoch 18/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5553 - accuracy: 0.8036 - val_loss: 0.9790 - val_accuracy: 0.6974

Running privacy report for epoch: 18

Epoch 19/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5376 - accuracy: 0.8103 - val_loss: 0.9989 - val_accuracy: 0.6907
Epoch 20/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5152 - accuracy: 0.8192 - val_loss: 1.0245 - val_accuracy: 0.6878

Running privacy report for epoch: 20

Epoch 21/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5048 - accuracy: 0.8208 - val_loss: 1.0223 - val_accuracy: 0.6852
Epoch 22/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4847 - accuracy: 0.8284 - val_loss: 1.0498 - val_accuracy: 0.6866

Running privacy report for epoch: 22

Epoch 23/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4722 - accuracy: 0.8325 - val_loss: 1.0610 - val_accuracy: 0.6899
Epoch 24/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4562 - accuracy: 0.8387 - val_loss: 1.0973 - val_accuracy: 0.6771

Running privacy report for epoch: 24

Epoch 25/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4392 - accuracy: 0.8447 - val_loss: 1.1141 - val_accuracy: 0.6865
Epoch 26/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4269 - accuracy: 0.8485 - val_loss: 1.1928 - val_accuracy: 0.6771

Running privacy report for epoch: 26

Epoch 27/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4135 - accuracy: 0.8533 - val_loss: 1.1945 - val_accuracy: 0.6758
Epoch 28/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4053 - accuracy: 0.8569 - val_loss: 1.2244 - val_accuracy: 0.6716

Running privacy report for epoch: 28

Epoch 29/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3880 - accuracy: 0.8611 - val_loss: 1.2362 - val_accuracy: 0.6789
Epoch 30/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3805 - accuracy: 0.8630 - val_loss: 1.2815 - val_accuracy: 0.6805

Running privacy report for epoch: 30

Epoch 31/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3756 - accuracy: 0.8656 - val_loss: 1.2973 - val_accuracy: 0.6762
Epoch 32/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3565 - accuracy: 0.8719 - val_loss: 1.3022 - val_accuracy: 0.6810

Running privacy report for epoch: 32

Epoch 33/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3494 - accuracy: 0.8749 - val_loss: 1.3248 - val_accuracy: 0.6756
Epoch 34/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3371 - accuracy: 0.8790 - val_loss: 1.3941 - val_accuracy: 0.6806

Running privacy report for epoch: 34

Epoch 35/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3248 - accuracy: 0.8839 - val_loss: 1.4391 - val_accuracy: 0.6666
Epoch 36/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3233 - accuracy: 0.8833 - val_loss: 1.5060 - val_accuracy: 0.6692

Running privacy report for epoch: 36

Epoch 37/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3109 - accuracy: 0.8882 - val_loss: 1.4624 - val_accuracy: 0.6724
Epoch 38/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3057 - accuracy: 0.8900 - val_loss: 1.5133 - val_accuracy: 0.6644

Running privacy report for epoch: 38

Epoch 39/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2929 - accuracy: 0.8949 - val_loss: 1.5465 - val_accuracy: 0.6618
Epoch 40/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2868 - accuracy: 0.8970 - val_loss: 1.5882 - val_accuracy: 0.6696

Running privacy report for epoch: 40

Epoch 41/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2778 - accuracy: 0.8982 - val_loss: 1.6317 - val_accuracy: 0.6713
Epoch 42/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2782 - accuracy: 0.8999 - val_loss: 1.6993 - val_accuracy: 0.6630

Running privacy report for epoch: 42

Epoch 43/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2675 - accuracy: 0.9039 - val_loss: 1.7294 - val_accuracy: 0.6645
Epoch 44/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2587 - accuracy: 0.9068 - val_loss: 1.7614 - val_accuracy: 0.6561

Running privacy report for epoch: 44

Epoch 45/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2528 - accuracy: 0.9076 - val_loss: 1.7835 - val_accuracy: 0.6564
Epoch 46/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2410 - accuracy: 0.9129 - val_loss: 1.8550 - val_accuracy: 0.6648

Running privacy report for epoch: 46

Epoch 47/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2409 - accuracy: 0.9106 - val_loss: 1.8705 - val_accuracy: 0.6572
Epoch 48/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2328 - accuracy: 0.9146 - val_loss: 1.9110 - val_accuracy: 0.6593

Running privacy report for epoch: 48

Epoch 49/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2299 - accuracy: 0.9164 - val_loss: 1.9468 - val_accuracy: 0.6634
Epoch 50/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2250 - accuracy: 0.9178 - val_loss: 2.0154 - val_accuracy: 0.6610

Running privacy report for epoch: 50
callback = PrivacyMetrics(epochs_per_report, "3 Layers")
history = model_3layers.fit(
   x_train,
   y_train,
   batch_size=batch_size,
   epochs=total_epochs,
   validation_data=(x_test, y_test),
   callbacks=[callback],
   shuffle=True)

all_reports.extend(callback.attack_results)
Epoch 1/50
1000/1000 [==============================] - 4s 4ms/step - loss: 1.6838 - accuracy: 0.3772 - val_loss: 1.4805 - val_accuracy: 0.4552
Epoch 2/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.3938 - accuracy: 0.4969 - val_loss: 1.3291 - val_accuracy: 0.5276

Running privacy report for epoch: 2

Epoch 3/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.2564 - accuracy: 0.5510 - val_loss: 1.2313 - val_accuracy: 0.5627
Epoch 4/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.1610 - accuracy: 0.5884 - val_loss: 1.1251 - val_accuracy: 0.6039

Running privacy report for epoch: 4

Epoch 5/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.1034 - accuracy: 0.6105 - val_loss: 1.1168 - val_accuracy: 0.6063
Epoch 6/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.0476 - accuracy: 0.6319 - val_loss: 1.0716 - val_accuracy: 0.6248

Running privacy report for epoch: 6

Epoch 7/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.0107 - accuracy: 0.6461 - val_loss: 1.0264 - val_accuracy: 0.6407
Epoch 8/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.9731 - accuracy: 0.6597 - val_loss: 1.0216 - val_accuracy: 0.6447

Running privacy report for epoch: 8

Epoch 9/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.9437 - accuracy: 0.6712 - val_loss: 1.0016 - val_accuracy: 0.6467
Epoch 10/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.9191 - accuracy: 0.6790 - val_loss: 0.9845 - val_accuracy: 0.6553

Running privacy report for epoch: 10

Epoch 11/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8923 - accuracy: 0.6877 - val_loss: 0.9560 - val_accuracy: 0.6670
Epoch 12/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8722 - accuracy: 0.6959 - val_loss: 0.9518 - val_accuracy: 0.6686

Running privacy report for epoch: 12

Epoch 13/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8495 - accuracy: 0.7029 - val_loss: 0.9427 - val_accuracy: 0.6787
Epoch 14/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8305 - accuracy: 0.7116 - val_loss: 0.9247 - val_accuracy: 0.6814

Running privacy report for epoch: 14

Epoch 15/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8164 - accuracy: 0.7157 - val_loss: 0.9263 - val_accuracy: 0.6797
Epoch 16/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7973 - accuracy: 0.7220 - val_loss: 0.9151 - val_accuracy: 0.6850

Running privacy report for epoch: 16

Epoch 17/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7830 - accuracy: 0.7277 - val_loss: 0.9139 - val_accuracy: 0.6842
Epoch 18/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7704 - accuracy: 0.7294 - val_loss: 0.9384 - val_accuracy: 0.6774

Running privacy report for epoch: 18

Epoch 19/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7539 - accuracy: 0.7366 - val_loss: 0.9508 - val_accuracy: 0.6761
Epoch 20/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7445 - accuracy: 0.7412 - val_loss: 0.9108 - val_accuracy: 0.6908

Running privacy report for epoch: 20

Epoch 21/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7343 - accuracy: 0.7418 - val_loss: 0.9161 - val_accuracy: 0.6855
Epoch 22/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7213 - accuracy: 0.7458 - val_loss: 0.9754 - val_accuracy: 0.6724

Running privacy report for epoch: 22

Epoch 23/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7133 - accuracy: 0.7487 - val_loss: 0.8936 - val_accuracy: 0.6984
Epoch 24/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7072 - accuracy: 0.7504 - val_loss: 0.8872 - val_accuracy: 0.7002

Running privacy report for epoch: 24

Epoch 25/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6932 - accuracy: 0.7570 - val_loss: 0.9732 - val_accuracy: 0.6769
Epoch 26/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6883 - accuracy: 0.7578 - val_loss: 0.9332 - val_accuracy: 0.6798

Running privacy report for epoch: 26

Epoch 27/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6766 - accuracy: 0.7614 - val_loss: 0.9069 - val_accuracy: 0.6998
Epoch 28/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6656 - accuracy: 0.7662 - val_loss: 0.8879 - val_accuracy: 0.7011

Running privacy report for epoch: 28

Epoch 29/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6594 - accuracy: 0.7674 - val_loss: 0.8988 - val_accuracy: 0.7037
Epoch 30/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6499 - accuracy: 0.7700 - val_loss: 0.9086 - val_accuracy: 0.7001

Running privacy report for epoch: 30

Epoch 31/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6420 - accuracy: 0.7746 - val_loss: 0.8985 - val_accuracy: 0.7034
Epoch 32/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6354 - accuracy: 0.7742 - val_loss: 0.9089 - val_accuracy: 0.7018

Running privacy report for epoch: 32

Epoch 33/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6293 - accuracy: 0.7759 - val_loss: 0.9258 - val_accuracy: 0.6947
Epoch 34/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6192 - accuracy: 0.7851 - val_loss: 0.9326 - val_accuracy: 0.6976

Running privacy report for epoch: 34

Epoch 35/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6157 - accuracy: 0.7831 - val_loss: 0.9240 - val_accuracy: 0.6973
Epoch 36/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6063 - accuracy: 0.7853 - val_loss: 0.9504 - val_accuracy: 0.6971

Running privacy report for epoch: 36

Epoch 37/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6036 - accuracy: 0.7867 - val_loss: 0.9025 - val_accuracy: 0.7094
Epoch 38/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5958 - accuracy: 0.7877 - val_loss: 0.9290 - val_accuracy: 0.6976

Running privacy report for epoch: 38

Epoch 39/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5900 - accuracy: 0.7919 - val_loss: 0.9379 - val_accuracy: 0.6963
Epoch 40/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5856 - accuracy: 0.7928 - val_loss: 0.9911 - val_accuracy: 0.6896

Running privacy report for epoch: 40

Epoch 41/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5772 - accuracy: 0.7944 - val_loss: 0.9093 - val_accuracy: 0.7059
Epoch 42/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5752 - accuracy: 0.7940 - val_loss: 0.9275 - val_accuracy: 0.7061

Running privacy report for epoch: 42

Epoch 43/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5645 - accuracy: 0.7998 - val_loss: 0.9208 - val_accuracy: 0.7025
Epoch 44/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5632 - accuracy: 0.8000 - val_loss: 0.9746 - val_accuracy: 0.6976

Running privacy report for epoch: 44

Epoch 45/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5557 - accuracy: 0.8045 - val_loss: 0.9211 - val_accuracy: 0.7098
Epoch 46/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5469 - accuracy: 0.8073 - val_loss: 0.9357 - val_accuracy: 0.7055

Running privacy report for epoch: 46

Epoch 47/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5438 - accuracy: 0.8062 - val_loss: 0.9495 - val_accuracy: 0.7025
Epoch 48/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5437 - accuracy: 0.8069 - val_loss: 0.9509 - val_accuracy: 0.6994

Running privacy report for epoch: 48

Epoch 49/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5414 - accuracy: 0.8066 - val_loss: 0.9780 - val_accuracy: 0.6939
Epoch 50/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5321 - accuracy: 0.8108 - val_loss: 1.0109 - val_accuracy: 0.6846

Running privacy report for epoch: 50

Wykresy epoki

Możesz wizualizować, w jaki sposób powstają zagrożenia prywatności podczas trenowania modeli, badając je okresowo (np. co 5 epok), możesz wybrać punkt w czasie z najlepszą kompromisem między wydajnością a prywatnością.

Użyj TF prywatności moduł Członkostwo Wnioskowanie atak wygenerować AttackResults . Te AttackResults się połączyć w na AttackResultsCollection . Raport TF prywatności jest przeznaczony do analizy dostarczonego AttackResultsCollection .

results = AttackResultsCollection(all_reports)
privacy_metrics = (PrivacyMetric.AUC, PrivacyMetric.ATTACKER_ADVANTAGE)
epoch_plot = privacy_report.plot_by_epochs(
  results, privacy_metrics=privacy_metrics)

png

Zobacz, że z reguły wrażliwość na prywatność ma tendencję do zwiększania się wraz ze wzrostem liczby epok. Dotyczy to różnych wariantów modeli, a także różnych typów atakujących.

Modele dwuwarstwowe (z mniejszą liczbą warstw splotowych) są ogólnie bardziej podatne na ataki niż ich odpowiedniki w modelach trójwarstwowych.

Zobaczmy teraz, jak zmienia się wydajność modelu w odniesieniu do ryzyka prywatności.

Prywatność a narzędzia

privacy_metrics = (PrivacyMetric.AUC, PrivacyMetric.ATTACKER_ADVANTAGE)
utility_privacy_plot = privacy_report.plot_privacy_vs_accuracy(
  results, privacy_metrics=privacy_metrics)

for axis in utility_privacy_plot.axes:
 axis.set_xlabel('Validation accuracy')

png

Modele trójwarstwowe (być może z powodu zbyt wielu parametrów) osiągają dokładność zaledwie 0,85 pociągu. Modele dwuwarstwowe osiągają mniej więcej taką samą wydajność dla tego poziomu ryzyka prywatności, ale nadal zapewniają lepszą dokładność.

Możesz również zobaczyć, jak linia dla modeli dwuwarstwowych staje się bardziej stroma. Oznacza to, że dodatkowe marginalne korzyści w zakresie dokładności pociągów kosztują ogromne luki w prywatności.

To już koniec samouczka. Zapraszam do analizy własnych wyników.