przepływ tensorowy:: ops:: CzytnikResetuj

#include <io_ops.h>

Przywróć czytnik do początkowego, czystego stanu.

Streszczenie

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • reader_handle: Uchwyt do czytnika.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ReaderReset (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

CzytnikResetuj

 ReaderReset(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const