przepływ tensorowy:: Operacja

#include <ops.h>

Reprezentuje węzeł na wykresie obliczeniowym.

Streszczenie

Konstruktory i destruktory

Operation ()
Operation (Node *n)

Funkcje publiczne

hash (int32 index) const
uint64
input (int32 i) const
input_type (int32 o) const
DataType
node () const
Node *
num_inputs () const
int32
num_outputs () const
int32
operator== (const Operation & other) const
bool
output (int32 i) const
output_type (int32 o) const
DataType

Funkcje publiczne

Operacja

 Operation()

Operacja

 Operation(
  Node *n
)

haszysz

uint64 hash(
  int32 index
) const 

wejście

Output input(
  int32 i
) const 

typ_wejściowy

DataType input_type(
  int32 o
) const 

węzeł

Node * node() const 

liczba_wejść

int32 num_inputs() const 

liczba_wyjść

int32 num_outputs() const 

operator==

bool operator==(
  const Operation & other
) const 

wyjście

Output output(
  int32 i
) const 

Typ wyjścia

DataType output_type(
  int32 o
) const