przepływ tensorowy:: Wyjście

#include <ops.h>

Reprezentuje wartość tensora utworzoną przez Operation .

Streszczenie

Konstruktory i destruktory

Output ()
Output (Node *n)
Output (Node *n, int32 index)
Output (const Operation & op, int32 index)

Funkcje publiczne

hash () const
uint64
index () const
int32
name () const
string
node () const
Node *
op () const
operator== (const Output & other) const
bool
type () const
DataType

Funkcje publiczne

Wyjście

 Output()=default

Wyjście

 Output(
  Node *n
)

Wyjście

 Output(
  Node *n,
  int32 index
)

Wyjście

 Output(
  const Operation & op,
  int32 index
)

haszysz

uint64 hash() const 

indeks

int32 index() const 

nazwa

string name() const 

węzeł

Node * node() const 

op

Operation op() const 

operator==

bool operator==(
  const Output & other
) const 

typ

DataType type() const