Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: TensorBuffer

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <tensor.h>

streszczenie

Interfejs umożliwiający dostęp do surowego buforu danych zliczanych ponownie.

Dziedzictwo

Dziedziczy z: RefCounted

Konstruktorzy i niszczyciele

TensorBuffer (void *data_ptr)
~TensorBuffer ()

Funkcje publiczne

FillAllocationDescription (AllocationDescription *proto) const =0
virtual void
Wypełnia metadane dotyczące alokacji do protokołu.
OwnsMemory () const
virtual bool
Czy ten TensorBuffer jest właścicielem podstawowej pamięci.
base () const
T *
Helper, aby ponownie zinterpretować bufor jako tablicę T
data () const
void *
data () wskazuje na obszar pamięci o rozmiarze size () bajtów.
root_buffer ()=0
virtual TensorBuffer *
Jeśli ten TensorBuffer jest podbuforem innego TensorBuffer , zwraca ten TensorBuffer .
size () const =0
virtual size_t
Rozmiar (w bajtach) bufora.

Funkcje publiczne

FillAllocationDescription

virtual void FillAllocationDescription(
  AllocationDescription *proto
) const =0

Wypełnia metadane dotyczące alokacji do protokołu.

OwnsMemory

virtual bool OwnsMemory() const 

Czy ten TensorBuffer jest właścicielem podstawowej pamięci.

TensorBuffer

 TensorBuffer(
  void *data_ptr
)

baza

T * base() const 

Helper, aby ponownie zinterpretować bufor jako tablicę T

dane

void * data() const 

data () wskazuje na obszar pamięci o rozmiarze size () bajtów.

UWAGA (mrry): Metoda data() nie jest wirtualna ze względu na wydajność. Można go wywołać wiele razy, gdy uzyskuje się dostęp do zawartości Tensor , a więc uczynienie go niewirtualnym pozwala na wstawienie treści.

root_buffer

virtual TensorBuffer * root_buffer()=0

Jeśli ten TensorBuffer jest podbuforem innego TensorBuffer , zwraca ten TensorBuffer .

W przeciwnym razie zwraca to.

rozmiar

virtual size_t size() const =0

Rozmiar (w bajtach) bufora.

~ TensorBuffer

 ~TensorBuffer() override