Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

przepływ tensorowy:: ops:: DekodujJpeg:: Atrybuty

#include <image_ops.h>

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla DecodeJpeg .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

acceptable_fraction_ = 1.0f
float
channels_ = 0
int64
dct_method_ = ""
StringPiece
fancy_upscaling_ = true
bool
ratio_ = 1
int64
try_recover_truncated_ = false
bool

Funkcje publiczne

AcceptableFraction (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Minimalny wymagany ułamek wierszy przed akceptacją obciętych danych wejściowych.
Channels (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Liczba kanałów kolorów dla dekodowanego obrazu.
DctMethod (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ciąg określający wskazówkę dotyczącą algorytmu używanego do dekompresji.
FancyUpscaling (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli tak, użyj wolniejszego, ale przyjemniejszego skalowania płaszczyzn chrominancji (tylko yuv420/422).
Ratio (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Współczynnik skalowania w dół.
TryRecoverTruncated (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli tak, spróbuj odzyskać obraz z obciętych danych wejściowych.

Atrybuty publiczne

dopuszczalny_ułamek_

float tensorflow::ops::DecodeJpeg::Attrs::acceptable_fraction_ = 1.0f

kanały_

int64 tensorflow::ops::DecodeJpeg::Attrs::channels_ = 0

metoda_dct_

StringPiece tensorflow::ops::DecodeJpeg::Attrs::dct_method_ = ""

fantazyjne_upscaling_

bool tensorflow::ops::DecodeJpeg::Attrs::fancy_upscaling_ = true

stosunek_

int64 tensorflow::ops::DecodeJpeg::Attrs::ratio_ = 1

try_recover_truncated_

bool tensorflow::ops::DecodeJpeg::Attrs::try_recover_truncated_ = false

Funkcje publiczne

Dopuszczalny ułamek

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeJpeg::Attrs::AcceptableFraction(
  float x
)

Minimalny wymagany ułamek wierszy przed akceptacją obciętych danych wejściowych.

Domyślnie 1

Kanały

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeJpeg::Attrs::Channels(
  int64 x
)

Liczba kanałów kolorów dla dekodowanego obrazu.

Domyślnie 0

Metoda Dct

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeJpeg::Attrs::DctMethod(
  StringPiece x
)

ciąg określający wskazówkę dotyczącą algorytmu używanego do dekompresji.

Wartość domyślna to „”, która mapuje do wartości domyślnej specyficznej dla systemu. Obecnie prawidłowe wartości to ["INTEGER_FAST", "INTEGER_ACCURATE"]. Wskazówka może zostać zignorowana (np. wewnętrzna biblioteka jpeg zmieni się na wersję, która nie ma tej konkretnej opcji).

Domyślnie to „”

Ekskluzywne Upscaling

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeJpeg::Attrs::FancyUpscaling(
  bool x
)

Jeśli tak, użyj wolniejszego, ale przyjemniejszego skalowania płaszczyzn chrominancji (tylko yuv420/422).

Domyślnie to prawda

Stosunek

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeJpeg::Attrs::Ratio(
  int64 x
)

Współczynnik skalowania w dół.

Domyślnie 1

TryRecoverSkrócony

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeJpeg::Attrs::TryRecoverTruncated(
  bool x
)

Jeśli tak, spróbuj odzyskać obraz z obciętych danych wejściowych.

Domyślnie fałszywe