Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVars :: Attrs

#include <array_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla FakeQuantWithMinMaxVars .

streszczenie

Atrybuty publiczne

narrow_range_ = false
bool
num_bits_ = 8
int64

Funkcje publiczne

NarrowRange (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie false.
NumBits (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie 8.

Atrybuty publiczne

wąski zakres_

bool tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs::narrow_range_ = false

num_bits_

int64 tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs::num_bits_ = 8

Funkcje publiczne

Wąski zakres

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs::NarrowRange(
  bool x
)

Domyślnie false.

NumBits

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs::NumBits(
  int64 x
)

Domyślnie 8.