przepływ tensorowy:: ops:: FusedBatchNormGradV3:: Atrybuty

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla FusedBatchNormGradV3 .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
epsilon_ = 0.0001f
float
is_training_ = true
bool

Funkcje publiczne

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Format danych dla y_backprop, x, x_backprop.
Epsilon (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mała liczba zmiennoprzecinkowa dodana do wariancji x.
IsTraining (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Wartość bool wskazująca, że ​​operacja służy do uczenia (domyślnie) lub wnioskowania.

Atrybuty publiczne

Format danych_

StringPiece tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3::Attrs::data_format_ = "NHWC"

epsilon_

float tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3::Attrs::epsilon_ = 0.0001f

jest_szkoleniem_

bool tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3::Attrs::is_training_ = true

Funkcje publiczne

Format danych

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Format danych dla y_backprop, x, x_backprop.

Albo „NHWC” (domyślnie) albo „NCHW”.

Domyślnie „NHWC”

Epsilon

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3::Attrs::Epsilon(
  float x
)

Mała liczba zmiennoprzecinkowa dodana do wariancji x.

Wartość domyślna to 0,0001

Jest szkolenie

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3::Attrs::IsTraining(
  bool x
)

Wartość bool wskazująca, że ​​operacja służy do uczenia (domyślnie) lub wnioskowania.

Domyślnie jest to prawda