Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: Max :: Attrs

#include <math_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla maks .

streszczenie

Atrybuty publiczne

keep_dims_ = false
bool

Funkcje publiczne

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli tak, zachowaj zmniejszone wymiary przy długości 1.

Atrybuty publiczne

keep_dims_

bool tensorflow::ops::Max::Attrs::keep_dims_ = false

Funkcje publiczne

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Max::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

Jeśli tak, zachowaj zmniejszone wymiary przy długości 1.

Domyślnie false