przepływ tensorowy:: ops:: Maks:: Atrybuty

#include <math_ops.h>

Opcjonalne narzędzia ustawiające atrybuty dla Max .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

keep_dims_ = false
bool

Funkcje publiczne

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli to prawda, zachowaj zmniejszone wymiary o długości 1.

Atrybuty publiczne

zachowaj_dims_

bool tensorflow::ops::Max::Attrs::keep_dims_ = false

Funkcje publiczne

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Max::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

Jeśli to prawda, zachowaj zmniejszone wymiary o długości 1.

Domyślnie jest to fałsz