przepływ tensorowy:: ops:: Nie równe:: Atrybuty

#include <math_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla NotEqual .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

incompatible_shape_error_ = true
bool

Funkcje publiczne

IncompatibleShapeError (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie jest to prawda.

Atrybuty publiczne

niezgodny_kształt_błąd_

bool tensorflow::ops::NotEqual::Attrs::incompatible_shape_error_ = true

Funkcje publiczne

Niekompatybilny błąd kształtu

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NotEqual::Attrs::IncompatibleShapeError(
  bool x
)

Domyślnie jest to prawda.