przepływ tensorowy:: ops:: QuantizeV2:: Atrybuty

#include <array_ops.h>

Opcjonalne narzędzia ustawiające atrybuty dla QuantizeV2 .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

mode_ = "MIN_COMBINED"
StringPiece
round_mode_ = "HALF_AWAY_FROM_ZERO"
StringPiece

Funkcje publiczne

Mode (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie jest to „MIN_COMBINED”.
RoundMode (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie jest to „HALF_AWAY_FROM_ZERO”.

Atrybuty publiczne

tryb_

StringPiece tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::mode_ = "MIN_COMBINED"

tryb_okrągły_

StringPiece tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::round_mode_ = "HALF_AWAY_FROM_ZERO"

Funkcje publiczne

Tryb

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::Mode(
  StringPiece x
)

Domyślnie jest to „MIN_COMBINED”.

Tryb okrągły

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::RoundMode(
  StringPiece x
)

Domyślnie jest to „HALF_AWAY_FROM_ZERO”.