Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: QuantizedMatMul :: Attrs

#include <math_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QuantizedMatMul .

streszczenie

Atrybuty publiczne

Tactivation_ = DT_QUINT8
DataType
Toutput_ = DT_QINT32
DataType
transpose_a_ = false
bool
transpose_b_ = false
bool

Funkcje publiczne

Tactivation (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Typ wyjścia wytwarzanego przez funkcję aktywacji po tej operacji.
Toutput (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie DT_QINT32.
TransposeA (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, a jest transponowane przed pomnożeniem.
TransposeB (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, b jest transponowane przed pomnożeniem.

Atrybuty publiczne

Taktywacja_

DataType tensorflow::ops::QuantizedMatMul::Attrs::Tactivation_ = DT_QUINT8

Toutput_

DataType tensorflow::ops::QuantizedMatMul::Attrs::Toutput_ = DT_QINT32

transpose_a_

bool tensorflow::ops::QuantizedMatMul::Attrs::transpose_a_ = false

transpose_b_

bool tensorflow::ops::QuantizedMatMul::Attrs::transpose_b_ = false

Funkcje publiczne

Taktywacja

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedMatMul::Attrs::Tactivation(
  DataType x
)

Typ wyjścia wytwarzanego przez funkcję aktywującą po tej operacji.

Domyślnie DT_QUINT8

Toutput

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedMatMul::Attrs::Toutput(
  DataType x
)

Domyślnie DT_QINT32.

Transpozycja A.

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedMatMul::Attrs::TransposeA(
  bool x
)

Jeśli prawda, a jest transponowane przed pomnożeniem.

Domyślnie false

Transpozycja B.

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedMatMul::Attrs::TransposeB(
  bool x
)

Jeśli prawda, b jest transponowane przed pomnożeniem.

Domyślnie false