przepływ tensorowy:: ops:: KwantyzowanyRelu:: Atrybuty

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla QuantizedRelu .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

out_type_ = DT_QUINT8
DataType

Funkcje publiczne

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie jest to DT_QUINT8.

Atrybuty publiczne

typ_wyjściowy_

DataType tensorflow::ops::QuantizedRelu::Attrs::out_type_ = DT_QUINT8

Funkcje publiczne

Typ zewnętrzny

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedRelu::Attrs::OutType(
  DataType x
)

Domyślnie jest to DT_QUINT8.