przepływ tensorowy:: ops:: SparseApplyAdagrad:: Atrybuty

#include <training_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla SparseApplyAdagrad .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

update_slots_ = true
bool
use_locking_ = false
bool

Funkcje publiczne

UpdateSlots (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie jest to prawda.
UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Atrybuty publiczne

aktualizacja_slotów_

bool tensorflow::ops::SparseApplyAdagrad::Attrs::update_slots_ = true

użyj_blokowania_

bool tensorflow::ops::SparseApplyAdagrad::Attrs::use_locking_ = false

Funkcje publiczne

Aktualizuj sloty

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseApplyAdagrad::Attrs::UpdateSlots(
  bool x
)

Domyślnie jest to prawda.

Użyj Blokowania

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseApplyAdagrad::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Domyślnie jest to fałsz