Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: StringLower :: Attrs

#include <string_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla StringLower .

streszczenie

Atrybuty publiczne

encoding_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Encoding (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie „”.

Atrybuty publiczne

kodowanie_

StringPiece tensorflow::ops::StringLower::Attrs::encoding_ = ""

Funkcje publiczne

Kodowanie

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringLower::Attrs::Encoding(
  StringPiece x
)

Domyślnie „”.