Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: StringSplit :: Attrs

#include <string_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla StringSplit .

streszczenie

Atrybuty publiczne

skip_empty_ = true
bool

Funkcje publiczne

SkipEmpty (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
A bool .

Atrybuty publiczne

skip_empty_

bool tensorflow::ops::StringSplit::Attrs::skip_empty_ = true

Funkcje publiczne

SkipEmpty

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringSplit::Attrs::SkipEmpty(
  bool x
)

bool .

Jeśli True , pomiń puste ciągi w wyniku.

Domyślnie true