Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: BroadcastDynamicShape

#include <array_ops.h>

Yayın ile s0 op s1'in şeklini döndürür.

Özet

s0 ve s1 verildiğinde, şekilleri temsil eden tensörler, yayınlanan şekil r0 hesaplar. s0 , s1 ve r0 tam sayı vektörleridir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

BroadcastDynamicShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input s0, :: tensorflow::Input s1)

Genel özellikler

operation
r0

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

r0

::tensorflow::Output r0

Kamusal işlevler

BroadcastDynamicShape

 BroadcastDynamicShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input s0,
  ::tensorflow::Input s1
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const