tensor akışı:: işlem:: Dilation2DBackpropFilter

#include <nn_ops.h>

Filtreye göre morfolojik 2 boyutlu genişlemenin gradyanını hesaplar.

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • giriş: şekilli 4-D [batch, in_height, in_width, depth] .
 • filtre: şekilli 3 boyutlu [filter_height, filter_width, depth] .
 • out_backprop: Şekilli 4-D [batch, out_height, out_width, depth] .
 • adımlar: 1 boyutlu uzunluk 4. Giriş tensörünün her boyutu için kayan pencerenin adımı. Şunlar olmalıdır: [1, stride_height, stride_width, 1] .
 • hızlar: 1-D uzunluk 4. Atröz morfolojik genişleme için giriş adımı. Şunlar olmalıdır: [1, rate_height, rate_width, 1] .
 • padding: Kullanılacak dolgu algoritmasının türü.

İadeler:

 • Output : Şekilli 3 boyutlu [filter_height, filter_width, depth] .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Dilation2DBackpropFilter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

Genel özellikler

filter_backprop
operation

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

filter_backprop

::tensorflow::Output filter_backprop

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

Dilation2DBackpropFilter

 Dilation2DBackpropFilter(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const