Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Genişleme2D

#include <nn_ops.h>

4-D input ve 3-D filter tensörlerinin gri tonlama genişlemesini hesaplar.

Özet

input tensörünün şekli [batch, in_height, in_width, depth] ve filter tensörünün şekli vardır [filter_height, filter_width, depth] , yani her giriş kanalı kendi yapılandırma fonksiyonu ile diğerlerinden bağımsız olarak işlenir. output tensörünün şekli [batch, out_height, out_width, depth] . Çıkış tensörünün uzamsal boyutları padding algoritmasına bağlıdır. Şu anda yalnızca varsayılan "NHWC" data_format .

Ayrıntılı olarak, gri tonlamalı morfolojik 2-B genişleme maksimum toplam korelasyondur ( conv2d ile tutarlılık için, conv2d filtreler kullanıyoruz):

output[b, y, x, c] =
  max_{dy, dx} input[b,
           strides[1] * y + rates[1] * dy,
           strides[2] * x + rates[2] * dx,
           c] +
        filter[dy, dx, c]

Maksimum havuz, filtrenin boyutunun havuz çekirdeği boyutuna eşit olduğu ve tüm sıfırları içerdiği özel bir durumdur.

Dualite üzerine not: filter input genişlemesi, yansıyan filter tarafından -input erozyonunun olumsuzlanmasına eşittir.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • girdi: 4 boyutlu [batch, in_height, in_width, depth] .
 • filtre: 3 boyutlu [filter_height, filter_width, depth] .
 • strides: Giriş tensörünün her bir boyutu için kayan pencerenin adım sayısı. Olmalı: [1, stride_height, stride_width, 1] .
 • oranlar: Atröz morfolojik genişleme için giriş adımı. Olmalıdır: [1, rate_height, rate_width, 1] .
 • padding: Kullanılacak dolgu algoritmasının türü.

İadeler:

 • Output : 4-D şekilli [batch, out_height, out_width, depth] .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Dilation2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

Genişleme2D

 Dilation2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const