tensorflow :: ops :: EnsureShape

#include <array_ops.h>

Tensörün şeklinin beklenen şekle uymasını sağlar.

Özet

Giriş tensörünün şekli belirtilen şekle uymuyorsa bir hatayı artırır. Aksi takdirde giriş tensörünü döndürür.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • girdi: Şekli doğrulanacak bir tensör.
  • şekil: Giriş tensörünün beklenen (muhtemelen kısmen belirtilmiş) şekli.

İadeler:

  • Output : Giriş tensörü veya değeriyle aynı şekle ve içeriğe sahip bir tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

EnsureShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, PartialTensorShape shape)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

EnsureShape

 EnsureShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  PartialTensorShape shape
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const