Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: GetSessionHandle

#include <data_flow_ops.h>

Giriş tensörünü mevcut oturum durumunda saklayın.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • değer: Saklanacak tensör.

İadeler:

  • Output : Oturum durumunda saklanan tensör için bir dizge olarak gösterilen tutamaç.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

GetSessionHandle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value)

Genel özellikler

handle
operation

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

üstesinden gelmek

::tensorflow::Output handle

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

GetSessionHandle

 GetSessionHandle(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input value
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const