Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: GetSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

Tutamacıyla belirtilen tensörün değerini alın.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • handle: Oturum durumunda depolanan bir tensör için tutamaç.
  • dtype: Çıktı değerinin türü.

İadeler:

  • Output : Verilen tutamaç için tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

GetSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, DataType dtype)

Genel özellikler

operation
value

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

değer

::tensorflow::Output value

Kamusal işlevler

GetSessionTensor

 GetSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  DataType dtype
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const