tensorflow :: ops :: Histogram Özeti

#include <logging_ops.h>

Histogram içeren bir Summary protokol tamponu çıkarır.

Özet

Oluşturulan "Özet" , values için bir histogram içeren bir özet değere sahiptir.

Bu işlem, herhangi bir değer sonlu değilse bir InvalidArgument hatası bildirir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • etiket: Skaler. Summary.Value için kullanılacak etiket.
  • değerler: Herhangi bir şekil. Histogramı oluşturmak için kullanılacak değerler.

İadeler:

  • Output : Skaler. Serileştirilmiş Summary protokol arabelleği.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

HistogramSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input values)

Genel özellikler

operation
summary

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

özet

::tensorflow::Output summary

Kamusal işlevler

Histogram Özeti

 HistogramSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input values
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const