Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: OnesLike

#include <array_ops.h>

X ile aynı şekle ve türe sahip olanların tensörünü verir.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • x: T tipi bir tensör.

İadeler:

  • Output : x ile aynı şekle ve türe sahip, ancak bunlarla dolu bir tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

OnesLike (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

OnesLike

 OnesLike(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const