Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: ParseTensor

#include <parsing_ops.h>

Dönüşümler bir içine tefrika tensorflow.TensorProto proto Tensörünün .

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • serileştirilmiş: Serileştirilmiş bir TensorProto protokolü içeren skaler bir dize.
  • out_type: Serileştirilmiş tensörün türü. Sağlanan tür, serileştirilmiş tensörün türüyle eşleşmelidir ve örtük dönüştürme gerçekleşmez.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ParseTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, DataType out_type)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

ParseTensor

 ParseTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input serialized,
  DataType out_type
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const