Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Polygamma

#include <math_ops.h>

Poligamma işlevi \(^{(n)}(x)\)'u hesaplayın.

Özet

Polygamma işlevi şu şekilde tanımlanır:

\(^{(a)}(x) = {d^a}{dx^a} (x)\)

\((x)\) digamma işlevidir. Polygamma işlevi yalnızca negatif olmayan tamsayı sıraları için tanımlanır \ a

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Polygamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
z

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Kamusal işlevler

Polygamma

 Polygamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const