tensor akışı:: işlem:: Kuyruk Boyutu

#include <data_flow_ops.h>

Verilen kuyruktaki öğe sayısını hesaplar.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • tanıtıcı: Bir kuyruğun tanıtıcısı.

İadeler:

  • Output : Verilen kuyruktaki öğelerin sayısı.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

QueueSize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Genel özellikler

operation
size

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

boyut

::tensorflow::Output size

Kamu işlevleri

Kuyruk Boyutu

 QueueSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const