Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: RGBToHSV

#include <image_ops.h>

Bir veya daha fazla görüntüyü RGB'den HSV'ye dönüştürür.

Özet

Piksellerin HSV değerini içeren, images tensörü ile aynı şekle sahip bir tensör çıkışı sağlar. Çıktı, yalnızca images değer [0,1] ise iyi tanımlanır.

output[..., 0] renk tonu içerir, output[..., 1] doygunluk içerir ve output[..., 2] değer içerir. Tüm HSV değerleri [0,1] . 0 tonu saf kırmızıya karşılık gelir, renk 1/3 saf yeşildir ve 2/3 saf mavidir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • görüntüler: 1-D veya daha yüksek sıralama. Dönüştürülecek RGB verileri. Son boyut, boyut 3 olmalıdır.

İadeler:

  • Output : images dönüştürülmüş images .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

RGBToHSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

RGBToHSV

 RGBToHSV(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const