Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: ReaderReadUpTo

#include <io_ops.h>

Okuyucu tarafından üretilen en fazla num_records (anahtar, değer) çifti döndürür.

Özet

Gerekirse giriş kuyruğundan çıkar (örneğin, Okuyucunun önceki dosya ile bitirdiği için yeni bir dosyadan okumaya başlaması gerektiğinde). Son num_records önce bile num_records daha az num_records .

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • reader_handle: Reader işleyin.
  • queue_handle: Dizi çalışma öğeleriyle birlikte bir Queue işleyin.
  • num_records: Reader okunacak kayıt sayısı.

İadeler:

  • Output tuşları: 1-D tensör.
  • Output değerleri: A 1-D tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ReaderReadUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle, :: tensorflow::Input num_records)

Genel özellikler

keys
operation
values

Genel özellikler

anahtarlar

::tensorflow::Output keys

operasyon

Operation operation

değerler

::tensorflow::Output values

Kamusal işlevler

ReaderReadUpTo

 ReaderReadUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle,
  ::tensorflow::Input num_records
)