Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Okuyucu

#include <io_ops.h>

Okuyucu tarafından üretilen sonraki kaydı (anahtar, değer çifti) döndürür.

Özet

Gerekirse giriş kuyruğundan çıkar (örneğin, Okuyucunun önceki dosya ile bitirdiği için yeni bir dosyadan okumaya başlaması gerektiğinde).

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • reader_handle: Okuyucuya işleyin
  • queue_handle: Dizi çalışma öğeleriyle birlikte bir Kuyruğa işleyin.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ReaderRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle)

Genel özellikler

key
operation
value

Genel özellikler

anahtar

::tensorflow::Output key

operasyon

Operation operation

değer

::tensorflow::Output value

Kamusal işlevler

Okuyucu

 ReaderRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle
)