Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: RefSwitch

#include <control_flow_ops.h>

Ref tensör data önceden belirlenen çıkış portuna pred .

Özet

pred true ise, data girişi output_true iletilir. Aksi takdirde, veriler output_false gider.

Ayrıca bkz. Switch ve Merge .

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • data: Uygun çıktıya iletilecek ref tensör.
  • pred: Hangi çıkış bağlantı noktasının veri alacağını belirten bir skaler.

İadeler:

  • Çıktı_ yanlış Output : Ön pred yanlışsa, veriler bu çıktıya iletilecektir.
  • Output output_true: Eğer pred true ise, veri bu çıktıya iletilecektir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

RefSwitch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input pred)

Genel özellikler

operation
output_false
output_true

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

yanlış çıktı

::tensorflow::Output output_false

output_true

::tensorflow::Output output_true

Kamusal işlevler

RefSwitch

 RefSwitch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input pred
)