Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: ResourceCountUpTo

#include <state_ops.h>

Artımlar değişkeni, "sınır" a ulaşıncaya kadar "kaynak" tarafından işaret edilir.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • kaynak: Skaler bir Variable düğümünden olmalıdır.
  • limit: Eğer ref arttırmak onu limitin üzerine getirirse, bunun yerine bir 'OutOfRange' hatası oluşturur.

İadeler:

  • Output : Arttırmadan önce girişin bir kopyası. Başka hiçbir şey girdiyi değiştirmezse, üretilen değerlerin tümü farklı olacaktır.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ResourceCountUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input resource, int64 limit, DataType T)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

ResourceCountUpTo

 ResourceCountUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input resource,
  int64 limit,
  DataType T
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const