Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Selu

#include <nn_ops.h>

Ölçekli üstel doğrusal hesaplar: scale * alpha * (exp(features) - 1)

Özet

<0 ise, scale * features aksi halde.

Başlatıcı = tf.variance_scaling_initializer (faktör = 1.0, mod = 'FAN_IN') ile birlikte kullanılmak üzere . For correct dropout, use tf.contrib.nn.alpha_dropout` . For correct dropout, use .

Kendi Kendini Normalleştiren Sinir Ağlarına Bakın

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

  • Output : Aktivasyon tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Selu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

Genel özellikler

activations
operation

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

aktivasyonlar

::tensorflow::Output activations

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

Selu

 Selu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const