tensorflow :: ops :: Softmax

#include <nn_ops.h>

Softmax aktivasyonlarını hesaplar.

Özet

Her parti i ve sınıf j için

$$softmax[i, j] = exp(logits[i, j]) / sum_j(exp(logits[i, j]))$$
'ye sahibiz

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • günlükler: [batch_size, num_classes] şeklinde 2-D.

İadeler:

  • Output : logits aynı şekle.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Softmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits)

Genel özellikler

operation
softmax

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

softmax

::tensorflow::Output softmax

Kamusal işlevler

Softmax

 Softmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input logits
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const