Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseMul

#include <sparse_ops.h>

Bileşen-bilge, bir SparseTensor'u yoğun bir Tensör ile çarpar.

Özet

Seyrek tensördeki örtük olarak sıfır elemanlara karşılık gelen çıktı konumları, yoğun tensörün içeriğinden bağımsız olarak (+/- INF ve INF * 0 == olsa bile, sıfır olacaktır (yani, depolama alanını kullanmayacaktır). NaN).

Sınırlama : Bu Operatör yalnızca yoğun tarafı seyrek tarafa yayınlar, diğer yöne yayınlamaz.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • sp_indices: 2-D. Bir SparseTensor'da boş olmayan değerlerin indislerini içeren N x R matrisi, muhtemelen kanonik sıralamada değil.
 • sp_values: 1-D. sp_indices karşılık gelen boş olmayan N değer.
 • sp_shape: 1-D. Giriş SparseTensor'un şekli.
 • yoğun: R D. Yoğun Tensör işleneni.

İadeler:

 • Output : 1-D. Üzerinde çalıştırılan N değerleri.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SparseDenseCwiseMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape, :: tensorflow::Input dense)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

SparseDenseCwiseMul

 SparseDenseCwiseMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sp_indices,
 ::tensorflow::Input sp_values,
 ::tensorflow::Input sp_shape,
 ::tensorflow::Input dense
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const