Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNWithNumSegments

#include <math_ops.h>

Bir tensörün seyrek bölümleri boyunca toplamı N'nin karesine bölünmesiyle hesaplar.

Özet

N, küçültülen segmentin boyutudur.

SparseSegmentSqrtN , ancak segment_ids eksik kimliklere izin verir. Bir id yanlışsa, o konumdaki output tensörü sıfırlanacaktır.

Segmentlerin açıklaması için segmentasyon bölümünü okuyun.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • indisler: 1-D tensör. Aynı rütbe Has segment_ids .
  • segment_ids: Bir 1-D tensör. Değerler sıralanmalı ve tekrarlanabilir.
  • num_segments: Farklı segment kimliklerinin sayısına eşit olmalıdır.

İadeler:

  • Output : Segment sayısı olan k boyutuna sahip 0 boyutu dışında verilerle aynı şekle sahiptir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SparseSegmentSqrtNWithNumSegments (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

SparseSegmentSqrtNWithNumSegments

 SparseSegmentSqrtNWithNumSegments(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input num_segments
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const