Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: TensorArrayScatter

#include <data_flow_ops.h>

Verileri giriş değerinden belirli TensorArray öğelerine dağıtın .

Özet

indices bir vektör olmalı, uzunluğu value ilk boyutuyla eşleşmelidir.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • handle: TensorArray'in tanıtıcısı.
 • indisler: Tensör elemanlarının yazılacağı konumlar.
 • değer: TensorArray'e yazılacak birleştirilmiş tensör.
 • flow_in: İşlemlerin uygun şekilde zincirlenmesine zorlayan bir kayan skaler.

İadeler:

 • Output : İşlemlerin uygun şekilde zincirlenmesine zorlayan bir kayan skaler.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

TensorArrayScatter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input value, :: tensorflow::Input flow_in)

Genel özellikler

flow_out
operation

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

dışarı akış

::tensorflow::Output flow_out

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

TensorArrayScatter

 TensorArrayScatter(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input flow_in
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const