tensor akışı:: işlem:: Tensör Dizi Boyutu

#include <data_flow_ops.h>

TensorArray öğesinin geçerli boyutunu alın.

Özet

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

TensorArraySize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in)

Genel özellikler

operation
size

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

boyut

::tensorflow::Output size

Kamu işlevleri

Tensör Dizi Boyutu

 TensorArraySize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input flow_in
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const