Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Zaman damgası

#include <logging_ops.h>

Dönemden beri geçen zamanı saniye cinsinden gösterir.

Özet

Zaman damgasını Unix döneminden bu yana geçen saniyeler için float64 olarak döndürür.

Not: zaman damgası, grafiğe eklendiğinde değil, işlem yürütüldüğünde hesaplanır.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Timestamp (const :: tensorflow::Scope & scope)

Genel özellikler

operation
ts

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

ts

::tensorflow::Output ts

Kamusal işlevler

Zaman damgası

 Timestamp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const