tensor akışı:: işlem:: Zaman damgası

#include <logging_ops.h>

Dönemden bu yana geçen süreyi saniye cinsinden sağlar.

Özet

Unix döneminden bu yana saniyeler boyunca zaman damgasını float64 olarak döndürür.

Not: Zaman damgası, grafiğe eklendiğinde değil, işlem yürütüldüğünde hesaplanır.

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Timestamp (const :: tensorflow::Scope & scope)

Genel özellikler

operation
ts

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

ts

::tensorflow::Output ts

Kamu işlevleri

Zaman damgası

 Timestamp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const