Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensör akışı:: operasyon:: SıralanmamışSegmentMaks

#include <math_ops.h>

Bir tensörün segmentleri boyunca maksimumu hesaplar.

Özet

Segmentlerin açıklaması için segmentasyon bölümünü okuyun.

Bu operatör (burada) bulunan sıralanmamış segment toplamı operatörüne benzer. Segmentler üzerinden toplamı hesaplamak yerine, maksimumu şu şekilde hesaplar:

\(output_i = {j...} data[j...]\) burada max, j... tuples üzerindedir, öyle ki segment_ids[j...] == i .

Belirli bir segment kimliği i için maksimum değer boşsa, belirli sayısal tür için mümkün olan en küçük değeri verir, output[i] = numeric_limits ::lowest() output[i] = numeric_limits ::lowest() .

Verilen segment kimliği i negatifse, karşılık gelen değer düşürülür ve sonuca dahil edilmez.

Örneğin:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_max(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 4, 3, 3, 4],
#    [5, 6, 7, 8]]

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • segment_ids: Şekli data.shape öneki olan bir tensör.

İadeler:

 • Output : num_segments boyutuna sahip tek bir boyutla değiştirilen ilk segment_ids.rank boyutları dışında verilerle aynı şekle sahiptir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

UnsortedSegmentMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

SıralanmamışSegmentMaks

 UnsortedSegmentMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıkış

 operator::tensorflow::Output() const