Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: Status

#include <status.h>

Oznacza powodzenie lub niepowodzenie połączenia w Tensorflow.

streszczenie

Konstruktorzy i niszczyciele

Status ()
Utwórz status sukcesu.
Status (tensorflow::error::Code code, tensorflow::StringPiece msg)
Utwórz status z określonym kodem błędu i komunikatem jako czytelny dla człowieka ciąg zawierający bardziej szczegółowe informacje.
Status (const Status & s)
Skopiuj określony stan.

Funkcje publiczne

IgnoreError () const
void
ToString () const
string
Zwraca ciąg reprezentujący ten stan, odpowiedni do drukowania.
Update (const Status & new_status)
void
Jeśli ok() , przechowuje new_status do *this .
code () const
tensorflow::error::Code
error_message () const
const string &
ok () const
bool
Zwraca wartość true, jeśli status wskazuje na sukces.
operator!= (const Status & x) const
bool
operator= (const Status & s)
void
operator== (const Status & x) const
bool

Publiczne funkcje statyczne

OK ()

Funkcje publiczne

IgnoreError

void IgnoreError() const 

Status

 Status()

Utwórz status sukcesu.

Status

 Status(
  tensorflow::error::Code code,
  tensorflow::StringPiece msg
)

Utwórz status z określonym kodem błędu i komunikatem jako czytelny dla człowieka ciąg zawierający bardziej szczegółowe informacje.

Status

 Status(
  const Status & s
)

Skopiuj określony stan.

ToString

string ToString() const 

Zwraca ciąg reprezentujący ten stan, odpowiedni do drukowania.

Dla sukcesu zwraca ciąg "OK" .

Aktualizacja

void Update(
  const Status & new_status
)

Jeśli ok() , przechowuje new_status do *this .

Jeśli !ok() , zachowuje bieżący status, ale może zostać uzupełniony o dodatkowe informacje o new_status .

Wygodny sposób śledzenia pierwszego napotkanego błędu. Zamiast: if (overall_status.ok()) overall_status = new_status Zastosowanie: overall_status.Update(new_status);

kod

tensorflow::error::Code code() const 

Komunikat o błędzie

const string & error_message() const 

dobrze

bool ok() const 

Zwraca wartość true, jeśli status wskazuje na sukces.

operator! =

bool operator!=(
  const Status & x
) const 

operator =

void operator=(
  const Status & s
)

operator ==

bool operator==(
  const Status & x
) const 

Publiczne funkcje statyczne

dobrze

Status OK()