Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: AccumulatorApplyGradient

#include <data_flow_ops.h>

Belirli bir toplayıcıya bir gradyan uygular.

Özet

Local_step, akümülatörün global_step'inden küçükse eklemez.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • handle: Bir akümülatörün tutacağı.
  • local_step: Gradyanın hesaplandığı local_step değeri.
  • gradyan: Biriktirilecek gradyanın tensörü.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

AccumulatorApplyGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input local_step, :: tensorflow::Input gradient)

Genel özellikler

operation

Kamusal işlevler

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

AccumulatorApplyGradient

 AccumulatorApplyGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input local_step,
  ::tensorflow::Input gradient
)

operator :: tensorflow :: İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const