Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: AccumulatorNumAccumulated

#include <data_flow_ops.h>

Zwraca liczbę gradientów zagregowanych w podanych akumulatorach.

Podsumowanie

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • uchwyt: Uchwyt do akumulatora.

Zwroty:

  • Output : liczba gradientów zagregowanych w danym akumulatorze.

Konstruktorzy i niszczyciele

AccumulatorNumAccumulated (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Atrybuty publiczne

num_accumulated
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

num_accumulated

::tensorflow::Output num_accumulated

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

AccumulatorNumAccumulated

 AccumulatorNumAccumulated(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const