Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: AvgPool3DGrad

#include <nn_ops.h>

Oblicza gradienty średniej funkcji puli.

Podsumowanie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • orig_input_shape: oryginalne wymiary wejściowe.
 • grad: Wyprowadzanie wspornika wstecznego kształtu [batch, depth, rows, cols, channels] .
 • ksize: tensor 1-D o długości 5. Rozmiar okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego. Musi mieć ksize[0] = ksize[4] = 1 .
 • kroki: 1-D tensor długości 5. Krok przesuwnego okna dla każdego wymiaru input . Musi mieć strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: typ algorytmu dopełniania, który ma być używany.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • data_format: format danych wejściowych i wyjściowych. W przypadku domyślnego formatu „NDHWC” dane są przechowywane w kolejności: [batch, in_depth, in_height, in_width, in_channels]. Alternatywnie, format mógłby być „NCDHW”, kolejność przechowywania danych to: [batch, in_channels, in_depth, in_height, in_width].

Zwroty:

 • Output : Backprop dla danych wejściowych.

Konstruktorzy i niszczyciele

AvgPool3DGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input_shape, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
AvgPool3DGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input_shape, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const AvgPool3DGrad::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

DataFormat (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: AvgPool3DGrad :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla AvgPool3DGrad .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

AvgPool3DGrad

 AvgPool3DGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input_shape,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

AvgPool3DGrad

 AvgPool3DGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input_shape,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const AvgPool3DGrad::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Format danych

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)