Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: DecodeAndCropJpeg

#include <image_ops.h>

Dekoduj i przytnij obraz zakodowany w formacie JPEG do tensora uint8.

Podsumowanie

channels atr wskazują żądaną liczbę kanałów kolorów dla zdekodowanego obrazu.

Akceptowane wartości to:

 • 0: Użyj liczby kanałów w obrazie zakodowanym w formacie JPEG.
 • 1: wydrukuj obraz w skali szarości.
 • 3: wyjście obrazu RGB.

W razie potrzeby obraz zakodowany w formacie JPEG jest przekształcany w celu dopasowania do żądanej liczby kanałów kolorów.

Atr ratio umożliwia zmniejszenie rozdzielczości obrazu przez współczynnik całkowitej podczas dekodowania. Dozwolone wartości to: 1, 2, 4 i 8. Jest to znacznie szybsze niż późniejsze zmniejszanie obrazu.

Jest to równoważne kombinacji dekodowania i przycinania, ale znacznie szybsze dzięki dekodowaniu tylko częściowego obrazu JPEG.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • zawartość: 0-D. Obraz zakodowany w formacie JPEG.
 • crop_window: 1-D. Okno kadrowania: [crop_y, crop_x, crop_height, crop_width].

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • kanały: liczba kanałów kolorów dekodowanego obrazu.
 • ratio: współczynnik skalowania w dół.
 • fancy_upscaling: Jeśli true, użyj wolniejszego, ale ładniejszego skalowania płaszczyzn chrominancji (tylko yuv420 / 422).
 • try_recover_truncated: Jeśli prawda, spróbuj odzyskać obraz z obciętych danych wejściowych.
 • allowed_fraction: Minimalny wymagany ułamek wierszy przed zaakceptowaniem obciętych danych wejściowych.
 • dct_method: napis określający wskazówkę dotyczącą algorytmu używanego do dekompresji. Domyślnie jest to „”, które mapuje na wartość domyślną specyficzną dla systemu. Obecnie prawidłowe wartości to [„INTEGER_FAST”, „INTEGER_ACCURATE”]. Wskazówka może zostać zignorowana (np. Wewnętrzna biblioteka jpeg zmieni się na wersję, która nie ma tej konkretnej opcji).

Zwroty:

 • Output : 3-D z kształtem [height, width, channels] ..

Konstruktorzy i niszczyciele

DecodeAndCropJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, :: tensorflow::Input crop_window)
DecodeAndCropJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, :: tensorflow::Input crop_window, const DecodeAndCropJpeg::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

image
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

AcceptableFraction (float x)
Channels (int64 x)
DctMethod (StringPiece x)
FancyUpscaling (bool x)
Ratio (int64 x)
TryRecoverTruncated (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: DecodeAndCropJpeg :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla DecodeAndCropJpeg .

Atrybuty publiczne

wizerunek

::tensorflow::Output image

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

DecodeAndCropJpeg

 DecodeAndCropJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 ::tensorflow::Input crop_window
)

DecodeAndCropJpeg

 DecodeAndCropJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 ::tensorflow::Input crop_window,
 const DecodeAndCropJpeg::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Akceptowalna frakcja

Attrs AcceptableFraction(
 float x
)

Kanały

Attrs Channels(
 int64 x
)

DctMethod

Attrs DctMethod(
 StringPiece x
)

Fantazyjne skalowanie

Attrs FancyUpscaling(
 bool x
)

Stosunek

Attrs Ratio(
 int64 x
)

TryRecoverTruncated

Attrs TryRecoverTruncated(
 bool x
)